Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Fryslân - Een analyse van de berichtgeving over bedrijven in de krant

Renate Bieleman

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's0
StatusPublished - 2002

Citeer dit