Maatschappelijke achtergronden van intellektuele ontwikkeling. Een emperisch onderzoek naar de invloed van de statusspecifieke opvoeding op de ontwikkeling van intelligentie en leerprestaties.

Gerrit Willem Meijnen

Onderzoeksoutput

1301 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoewel enkele onderdelen van het tevoren ontwikkelde raamwerk door de onderzoeksbevindingen niet worden ondersteund, zijn er voldoende konsistente bevindingen om enige algemene gevolgtrekkingen te maken. Om te beginnen kan worden vastgesteld dat het onderzoek voldoende gegevens heeft opgeleverd om de stelling te kunnen verdedigen dat de ontwikkeling van de intelligentie in aanzienlijke mate door socialiseringskondities wordt bepaald. ... Zie": Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Gadourek, I, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1977

Citeer dit