Maatschappelijke participatie van ouderen en volkshuisvesting.

Petrus Philippus Joannes Amandus Maria Houben

Onderzoeksoutput

199 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het project 'Maatschappelijke participatie van ouderen en volkshuisvesting' bestaat uit drie deelstudies. Het verbindende element wordt allereerst gevormd door de gemeenschappelijke invalshoek die kortweg met 'maatschappelijke participatie' kan worden aangeduid. Het tweede element wordt gevormd door de verwevenheid met het onderzoek van het RIW- Instituut voor Volkshuisvestingsonderzoek van de TH-Delft naar woonbehoeften van ouderen. Dit project en het woonbehoeftenonderzoek werden afgerond met vijf conclusies op conceptueel niveau. - Emancipatie van ouderen en versterking van hun maatschappelijke positie vormen een voorwaarde voor een voorzieningenbeleid dat aansluit op de eigenlijke behoeften van ouderen. - Het volkshuisvestings- en zorgbeleid dient gericht te zijn op zelfstandigheid, ongeacht de leeftijd. - Het opsporten en werken aan de oorzaken van de hulpvraag en flexibele hulp om maat dienen in de plaats te komen van het huidige indicatiestelsel en het aanbieden van gestandaardiseerde zorg. - Meer 24-uurs beschikbare hulp aan huis is wenselijk, waardoor reductie van het aandeel van het verzorginstehuis in de totale reeks van voorzieningen mogelijk wordt. - Een procesmatige aanpak op wijk-, buurt- of dorpsniveau is nodig om de herstructurering van voorzieningen verantwoord gestalte te geven. Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Priemus, H., Supervisor, Externe Persoon
  • van den Heuvel, Wim, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1985

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Ouderen, Huisvesting
  • volkshuisvesting (sociale politiek)

Citeer dit