Maatschappelijke verslaggeving en verificatie: Geboden zekerheid? Voorzichtigheid geboden!

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)372-383
Aantal pagina's12
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume75
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit