Machina metafor. Historia pamicci. (Polish translation of De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen. Groningen: Historische Uitgeverij, 1995)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieWarsaw
UitgeverijAletheia
Aantal pagina's361
ISBN van geprinte versie9788361182320
StatusPublished - 2009

Citeer dit