Machine learning: it takes more than select models to draw general conclusions

Tamas Szili-Torok, Uwe J.F. Tietge, Max J. Verbeek, Stephan J.L. Bakker, Martin H. de Borst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1035-1036
Aantal pagina's2
TijdschriftKidney International
Volume104
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov.-2023

Citeer dit