Macro- and micro-distribution of chromosomal races of the freshwater planarian Dugesia polychroa (Schmidt) (Tricladida: Paludicola)

Leo W. Beukeboom, Rolf P. Weinzierl, Nico K. Michiels

OnderzoeksoutputAcademic

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)329-330
Aantal pagina's2
TijdschriftHydrobiologia
Volume383
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusPublished - okt.-1998

Citeer dit