Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost: Een onderzoek naar natuurlijke en antropogene vegetaties en vroege landbouw

OnderzoeksoutputProfessional

226 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's81
VolumeGrondsporen
Uitgave11
StatusPublished - 2012

Publicatie series

NaamGrondsporen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Nr.11
ISSN van geprinte versie1875-4996

Citeer dit