Macrolane: A safe alternative for breast augmentation?

Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)729-730
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
Volume64
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2011

Citeer dit