Macrophage migration inhibitory factor cell surface receptor, enzymatic activities, and evolutionary history of a multifunctional cytokine

Anna Agnieszka Wasiel

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Macrofaag migratie inhibitie factor (MIF) is een dierlijk cytokine dat betrokken is bij zowel de aangeboren als de verworven immuunrespons. Tijdens haar onderzoek heeft Anna Wasiel zich gericht op het evolutionaire verband tussen MIF en bacteriële enzymen in de tautomerase superfamilie. Dertig jaar na de ontdekking van MIF in1966 werd gevonden dat het ook enzymatische tautomeraseactiviteit bezit, met fenylpyruvaat, (para)-hydroxyfenylpyruvaat en D-dopachroom als substraten. Deze verrassende katalytische functie tezamen met de driedimensionale structuur, verbindt dit cytokine met de tautomerase superfamilie, die vooral bacteriële tautomerases omvat. Wasiel heeft in bacteriële stammen naar op MIF lijkende eiwitten gezocht, en heeft ontdekt dat het promiscue gedrag van de meeste tautomerases ook aan MIF toe te schrijven is. Een zo’n MIF-homoloog vond ze in de cyanobacterie Prochlorococcus marinus; dit MIF-homoloog bezit tautomeraseactiviteit en heeft zowel structurele als mechanistische overeenkomsten met dierlijk MIF. Ook ontdekte ze een subgroep van cyanobacteriële eiwitten die binnen de MIF familie valt, wat de wijdverbreidheid van MIF homologen onderstreept. Tevens heeft Wasiel onderzocht of MIF ook andere enzymatische activiteiten bezit die voorkomen binnen de tautomerase superfamilie. Ze achterhaalde dat MIF een promiscue dehalogenase activiteit heeft met trans-3-chlooracrylzuur als substraat. De opstapelende overeenkomsten tussen dierlijk MIF en bacteriële enzymen van de tautomerase superfamilie vormen steeds overtuigender bewijs van een gezamenlijke afstamming uit één voorouderlijk enzym. Tenslotte heeft Wasiel een bijdrage geleverd aan het isoleren van voldoende CD74, de humane MIF-receptor, om zijn interactie met MIF of bacteriële MIF-homologen te onderzoeken via SPR of Röntgenkristallografie
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Poelarends, Gerrit, Supervisor
  • Quax, W. J., Supervisor
Datum van toekenning19-apr-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036761529
StatusPublished - 2013

Citeer dit