Macrophages in asthma: 3 different types, 2 bad choices, 1 solution

Christina Draijer

Onderzoeksoutput

944 Downloads (Pure)

Samenvatting

Belangrijke, veelvoorkomende cellen in de long zijn macrofagen. Deze afweercellen hebben zeer verschillende functies in de long en er zijn drie belangrijke vormen: M1 voor het bestrijden van intracellulaire microben, M2 voor weefselherstel en M2-achtig voor het remmen van ontstekingen. Het doel van dit project was te onderzoeken welke vormen van macrofagen te vinden zijn bij astma en of en hoe ze bijdragen aan de ontwikkeling en progressie van astma.
Onze studies bij astmapatiënten en in muismodellen van astma laten zien dat astma gekarakteriseerd wordt door meer M1 en M2 macrofagen en minder M2-achtige macrofagen in longweefsel dan bij gezonde controles. Onderzoek in een muismodel naar de herkomst van deze macrofagen in de longen met allergische ontsteking, leerde ons dat er nauwelijks monocyten de longen inkomen om M1 of M2 macrofaag te worden. Het zijn met name alveolaire macrofagen die zich lokaal vermeerderen en een M1 of M2 verschijningsvorm aannemen. Daarnaast wordt hun aantal aangevuld met interstitiële macrofagen die van een M2-achtige interstitiële verschijningvorm veranderen naar een M2 alveolaire verschijningsvorm.
Het remmen van het ontstaan van M2 macrofagen in een muismodel voor astma remde allergische, eosinofiele ontsteking maar leidde tot meer neutrofiele ontsteking met meer M1 macrofagen en meer hyperreactiviteit. De strategie om het aantal M2-achtige macrofagen te verhogen had een beter effect, want dit leidde tot algeheel minder ontsteking in de longen. Deze informatie biedt interessante therapeutische opties die nog niet bestudeerd zijn en die nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor patiënten.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Melgert, Barbro, Supervisor
  • Poelstra, Klaas, Supervisor
  • Hylkema, Machteld, Co-supervisor
Datum van toekenning29-apr-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8743-7
Elektronische ISBN's978-90-367-8742-0
StatusPublished - 2016

Citeer dit