Macroscopic yield in cavitated polymer blends

K.G.W. Pijnenburg, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
324 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3575 - 3598
Aantal pagina's24
TijdschriftInternational Journal of Solids and Structures
Volume38
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit