Madame est servie, leven in dienst van adel en burgerij 1900-1995. Book review of Diane de Keyzer. 1995.

Hilde Bras*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6
Aantal pagina's1
TijdschriftRoodkoper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit