MAGE-D2 and the Regulation of Renal Salt Transporters

Nine V A M Knoers, René J Bindels

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1888-1890
Aantal pagina's3
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume374
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit