MAGNESIURIC AND CALCIURIC EFFECTS OF TERBUTALINE IN MAN

WJW BOS, DS POSTMA, JJ VANDOORMAAL

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)595-597
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical Science
Volume74
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun-1988

Citeer dit