MAGNETIC RESONANCE SIMULATION IS EFFECTIVE IN REDUCING ANXIETY RELATED TO MAGNETIC RESONANCE SCANNING IN CHILDREN

Sarah Durston*, Hilde Nederveen, Saraii van Dijk, Janna van Belle, Patrick de Zeeuw, Maricke Langen, Alida van Dijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)206-207
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2009

Citeer dit