Spin transport door magnonen in magnetische isolatoren

Ludo Johannes Cornelissen

Onderzoeksoutput

1938 Downloads (Pure)

Samenvatting

Magnonen of spin golven komen alleen voor in magnetische materialen. Een spin golf is een trilling in de magnetische eigenschap van het materiaal: De noord- en zuidpool van de magneet liggen, als je kijkt op het niveau van enkele atomen, niet helemaal vast maar kunnen bewegen rond hun evenwichtspositie. Dat zulke golven bestaan was al langer bekend, maar in dit proefschrift laten we zien dat we ze op een relatief eenvoudige manier kunnen opwekken en detecteren. Met behulp van nanofabricage maken we bovenop een magneet een hele kleine spin golf zender en ontvanger: Doordat we een stroompje door de zender sturen, gaan er spin golven door de magneet lopen. Als die bij de ontvanger aankomen, wekken ze daar een spanning op, die wij vervolgens meten.

Met deze spin golf zend en ontvang techniek zijn we vervolgens veel te weten gekomen over het gedrag van de golven: Hoe beweegt zo’n golf eigenlijk door het materiaal? En wat gebeurt er als we ons apparaatje in een sterk magneetveld brengen, worden de golven daardoor verstoord? Kunnen we de spin golven niet alleen opwekken en detecteren, maar ook beïnvloeden op hun weg door het magnetische materiaal?

Spin golven zijn mogelijk interessant voor gebruik in nieuwe computer technologie, omdat ze bepaalde logische operaties in principe zeer efficiënt kunnen uitvoeren en de mogelijkheid bieden om data opslag en data verwerking te combineren. Voor het zover is, is er echter nog veel onderzoek nodig. Dit proefschrift is een van de eerste stappen in die richting.
Vertaalde titel van de bijdrageSpin transport door magnonen in magnetische isolatoren
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Wees, Bart, Supervisor
  • Kooi, Bart, Supervisor
Datum van toekenning8-jun-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0505-6
Elektronische ISBN's978-94-034-0504-9
StatusPublished - 2018

Citeer dit