Maintenance immunosuppressive therapy in autoimmune hepatitis: To stop or not to stop, that is the question

Mark F. J. Stolk*, Aad P. van den Berg, Karel J. van Erpecum

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)25-26
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Internal Medicine
Volume90
DOI's
StatusPublished - aug.-2021

Citeer dit