Major outer membrane proteins of Escherichia coli analysed by crossed immuno-electrophoresis

Maarten J. D. van Tol, Harmen Hofstra, Jacob Dankert

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)349-352
Aantal pagina's4
TijdschriftFEMS Microbiology Letters
Volume5
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1979

Citeer dit