Making better use of clinical trials: computational decision support methods for evidence-based drug benefit-risk assessment

Gerardus Hendrikus Margondus van Valkenhoef

Onderzoeksoutput

441 Downloads (Pure)

Samenvatting

Softwarepakket kan helpen bij beoordeling behandelingen Beleidsmakers in de gezondheidszorg beoordelen de effecten van verschillende behandelingen, waaronder medicijnen. Hierbij staat de balans werkzaamheid-schadelijkheid centraal: de gewenste effecten en ongewenste bijwerkingen worden tegen elkaar afgewogen. De balans werkzaamheid-schadelijkheid wordt idealiter beoordeeld op basis van de beste beschikbare gegevens, meestal die uit gerandomiseerde klinische studies. Echter, verschillende factoren maken het moeilijk om de beslissing ondubbelzinnig aan de gegevens te koppelen. Ten eerste zijn de gegevens meestal alleen beschikbaar in tekstuele vorm, waardoor ze niet automatisch te verwerken zijn. Ten tweede moeten de gegevens uit verschillende studies met elkaar gecombineerd worden voordat ze gebruikt kunnen worden voor een beoordeling. Ten derde zijn kwantitatieve modellen nodig om de koppeling tussen de gegevens en de beslissing expliciet te maken. Promovendus Gert van Valkenhoef ontwikkelde een softwaresysteem dat de beoordeling van behandelingen kan vereenvoudigen en verbeteren. Het systeem, Aggregate Data Drug Information System (ADDIS) geheten, is gebaseerd op een database van gegevens uit klinische studies. Van Valkenhoef ontwikkelde algoritmen om automatische netwerk meta-analyses uit te voeren, waarmee gegevens uit meerdere studies gecombineerd kunnen worden. Ook stelde hij beslismodellen op waarmee de balans werkzaamheid-schadelijkheid bepaald kan worden. De ADDIS-software laat zien hoe een gestructureerde database van resultaten uit klinische studies concreet kan helpen bij het nemen van beslissingen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Brock ,de, Bert, Supervisor
  • Hillege, Hans, Supervisor
  • Tervonen, Tommi, Supervisor
Datum van toekenning13-dec.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036758857
Elektronische ISBN's9789036758840
StatusPublished - 2012

Citeer dit