Making strategies in spatial planning: Knowledge and values

Eduardo Oliveira

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)885-888
  Aantal pagina's4
  TijdschriftEuropean Planning Studies
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift4
  Vroegere onlinedatum13-jan-2014
  DOI's
  StatusPublished - 3-apr-2014

  Citeer dit