Management and evolution of business process variants

Pavel Bulanov

  Onderzoeksoutput

  217 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bedrijfsprocesmanagementsystemen (BPMS) maken het mogelijk om processen binnen bedrijven en organisaties te automatiseren, en vertegenwoordigen voor deze entiteiten doorgaans de centrale doelstelling en toegevoegde waarde. Wanneer een organisatie groot genoeg is om uit afdelingen en gelieerde ondernemingen te bestaan, zou een situatie kunnen ontstaan waar afzonderlijke afdelingen vergelijkbare processen hebben geimplementeerd op soortgelijke maar niet exact dezelfde manier. Een dergelijke familie van soortgelijke processen kan gezien worden als een reeks verschillende versies van hetzelfde generieke proces, maar blijven verschillende entiteiten vanuit het perspectief van de BPMS. Hierdoor wordt het moeilijk om alle versies tegelijk te onderhouden of om massamodificaties toe te passen wanneer bepaalde organisatiebrede regels veranderd zijn en deze veranderingen in veel bedrijfsprocessen tot uiting komen. In dit proefschrift wordt het probleem van het onderhouden van een reeks soortgelijke bedrijfsprocesversies geanalyseerd vanuit verschillende perspectieven. Eerst wordt een raamwerk met declaratieve basis voor het modelleren van generieke processen gepresenteerd. Dit raamwerk maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen met extra declaratieve regels op een traditionele manier te modelleren. De regels zijn geimplementeerd als extra visuele elementen, zoals pijlen, lijnen, of groepen (sub-processen). Daarna wordt het probleem van het doorzetten van veranderingen behandeld in de vorm van geautomatiseerde bedrijfsprocestransformaties. Deze transformaties zijn gebaseerd op het vergelijken van twee bedrijfsprocessen op basis van hun temporale representaties. En ten slotte wordt het probleem van het dynamisch repareren van processen behandeld met behulp van eenmalig automatisch gegenereerde bedrijfsprocessen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Aiello, Marco, Supervisor
  • Lazovik, Alexander, Supervisor
  Datum van toekenning11-dec.-2012
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036758642
  Elektronische ISBN's9789036759663
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit