Management control-systemen in een supply chain-context

Eric Cortenraede, Paula Van Veen-Dirks, Peter Verdaasdonk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)576-585
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume77
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit