Management control van partnerschappen in een dynamische context

Hans Velthuis, Jan van Helden, Pieter Kamminga

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)429-437
Aantal pagina's9
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume84
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2010

Citeer dit