Management en organisatie in de gezondheidszorg, overzicht en reflectie

J. de Vries, H. Commandeur, R. Huijsman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5 - 21
TijdschriftM&O. Tijdschrift voor Management en Organisatie
Volume61
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2007

Citeer dit