Management of Phenylketonuria: Current Position

Nenad Blau*, Anita MacDonald, Francjan van Spronsen

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S1-S1
Aantal pagina's1
TijdschriftMolecular Genetics and Metabolism
Volume104
DOI's
StatusPublished - 2011

Citeer dit