Managers zijn net mensen

B. Kemp, R. B. H. Hooghiemstra, L. G. van der Tas, B. Wierenga

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)168-178
Aantal pagina's11
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume74
Nummer van het tijdschrift05
StatusPublished - 2000

Citeer dit