Managing international strategic alliance relationships

P.N. Ghauri, L. Karsten, S. Wahyuni

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)671 - 687
TijdschriftThunderbird International Business Review
Volume49
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2007

Citeer dit