Managing IS Adoption in Ambivalent Groups

DongBack Seo*, Albert Boonstra, Marjolein van Offenbeek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)68-73
Aantal pagina's6
TijdschriftCommunications of the ACM
Volume54
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov.-2011

Citeer dit