Manifest voor het schoolvak Nederlands: ‘Bewust geletterd’ als nieuwe koers

Anneke Neijt, Erwin Mantingh, Peter-Arno Coppen, Jan Oosterholt, Kees de Glopper, Theo Witte

OnderzoeksoutputProfessional

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-29
Aantal pagina's2
TijdschriftLevende Talen Magazine
Volume103
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2016

Citeer dit