Manipulation of arthropod sex determination by endosymbionts: Diversity and molecular mechanisms

W. -J. Ma*, F. Vavre, L. W. Beukeboom

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten