Mantelzorg en Mindfulness: Gevolgen van de Mindfulness-Based Stress Reduction interventie op kwaliteit van leven van overbelaste mantelzorgers

Roel H. Bakker, Nienke Riemersma, A. Brunner, Sanny Kappen, Mischa Buter, Jolanda Tuinstra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-19
Aantal pagina's4
TijdschriftTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume94
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 15-jan.-2016

Citeer dit