Mantle cell lymphoma involving the appendiceal orifice as an unusual cause of lower gastrointestinal bleeding

Jan J. Koornstra*, Bart W. Schot Gerard, Gerard Dijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)99-100
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Colorectal Disease
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2007

Citeer dit