Mapping Twenty Years of Antimicrobial Resistance Research Trends

Christian F Luz*, Magnus van Niekerk, Julia Keizer, Nienke Beerlage-de Jong, Annemarie Braakman-Jansen, Alfred Stein, Bhanu Sinha, Lisette van Gemert-Pijnen, Corinna Glasner

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Other contributionAcademic

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's28
DOI's
StatusPublished - 1-mrt-2021

Citeer dit