Marine benthic metabarcoding: Anthropogenic effects on benthic diversity from shore to deep sea; assessed by metabarcoding and traditional taxonomy

Lise Margriet Klunder

Onderzoeksoutput

1131 Downloads (Pure)

Samenvatting

Marien benthische biodiversiteit, de diversiteit aan soorten die in de zeebodem leven, is van grote waarde voor het mariene ecosysteem. Echter, deze benthische biodiversiteit wordt bedreigd door anthropogene invloeden zoals habitatsveranderingen, vervuiling en (over-)bevissing. Om te kunnen anticiperen op zulke invloeden is het belangrijk om verandering in de benthische biodiversiteit te kunnen meten. Traditionele methodes, gebaseerd op morphologische taxonomie zijn vaak tijd-rovend en vereist een uitgebreide taxonomische kennis. In het afgelopen decennium zijn moleculaire methodes, zoals DNA metabarcoding, ontwikkelend tot een alternatieve methode. In mijn proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de toepassing van zulke metabarcoding methodes om de mariene bentische biodiversiteit te analyseren en menselijke invloeden op dit ecosysteem te kunnen meten.
De resultaten in mijn proefschrift laten zien dat de metabarcoding methode een waardevolle methode is om antropogene effecten op de benthische biodiversiteit te bepalen. Vergeleken met traditionele morfologische werden met de metabarcoding methode dezelfde conclusies getrokken omtrent het antropogene effect. Met de metabarcoding methode was het bovendien mogelijk om dit effect voor een grotere groep soorten te laten zien. Echter, de metabarcoding methode heeft ook een aantal nadelen ten opzichte van de traditionele morfologische methode. Zo is het bijvoorbeeld lastig om soortgroepen te kwantificeren op zowel abundantie als biomassa en kunnen door hiaten in de referentie databank niet altijd alle DNA-sequenties worden vertaald in een taxonomische groep. De methode ontwikkeld zich nog altijd erg snel, en deze snelle ontwikkelingen zullen hopelijk in de toekomst huidige limiteringen overkomen en de methode een nog waardevolle aanvulling in het werkveld maken.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Palsboll, Per, Supervisor
  • Veer, Henk W. van der, Co-supervisor, Externe Persoon
  • Bleijswijk Tierens Verhagen, Judith Diana Louise van, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning30-okt.-2020
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-2615-0
Elektronische ISBN's978-94-034-2614-3
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit