Marine studies at the western Antarctic Peninsula: Priorities, progress and prognosis

Michael P. Meredith*, Jacqueline Stefels, Maria van Leeuwe

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftDeep-Sea research part ii-Topical studies in oceanography
Volume139
DOI's
StatusPublished - mei-2017

Citeer dit