Marine trophic cascades: Synergistic effects of fishing and eutrophication

Katrin Reiss

Onderzoeksoutput

675 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mensen maken op verschillende manieren gebruik van de eigenschappen en diensten van ecosystemen. Tegenwoordig worden de zeeën en oceanen geëxploiteerd en vervuild met grotendeels onbekende gevolgen. Dus is het nodig dat de menselijke imprint op mariene ecosystemen begrepen wordt om daarmee hun eigenschappen en diensten, zoals nutriënt recycling, voedselproductie en recreatie, te kunnen behouden. Vooral twee antropogenetische invloeden, visserij en eutrofiëring, hebben grote directe, maar ook indirecte effecten via het voedselweb. Terwijl visserij over het algemeen de grote roofvissen uit de top van het voedselweb verwijdert, zal een hoge nutriënten belasting de primaire productie aanjagen en daarmee het voedselweb van onderaf beïnvloeden. Het centrale doel van dit promotieonderzoek was het testen van de onderlinge relatie tussen verwijdering van top-predatoren en nutriënten verrijking op een benthisch voedselweb langs de kust. Wij tonen aan zien dat verwijdering van top-predatoren een trofische cascade induceert, welke uiteindelijk leidt dat een toename in algengroei. We tonen echter ook aan dat omnivoren dit cascade effect mogelijkerwijs kunnen bufferen. Wanneer meerdere predatoren in een gemeenschap werden samengevoegd dan was het gezamenlijke effect op het voedselweb afhankelijk van hun identiteit en dichtheid, en de daaruit voortvloeiende interactie. Verder toonden onze experimenten aan dat de mate van productiviteit van het ecosysteem een cruciale rol speelt bij de proliferatie van de effecten in het voedselweb. Dus toont mijn proefschrift aan de antropogenetische impact op een enkele component van een ecosysteem (b.v. door bevissing of nutriënt verontreiniging) gecompliceerde gevolgen kan hebben voor het hele systeem. Vooral aan de samenstelling van de herbivore component wordt een sleutelpositie in de proliferatie effecten op het voedselweb toegedacht.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Eriksson, Britas Klemens, Supervisor
  • Olsen, Jeanine, Supervisor
Datum van toekenning6-sep-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036763110
Elektronische ISBN's9789036763127
StatusPublished - 2013

Citeer dit