MARITAL ADJUSTMENT AND OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER

PMG EMMELKAMP, E DEHAAN, CAL HOOGDUIN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  103 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)55-60
  Aantal pagina's6
  TijdschriftThe British Journal of Psychiatry
  Volume156
  StatusPublished - jan.-1990

  Citeer dit