Maritime Pharmacy: Towards cooperation and standardization globally

  OnderzoeksoutputProfessional

  343 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit rapport is een eindverslag van de activiteiten van een internationale werkgroep die zich bezig houdt met de problematiek rond medicatie aan boord van schepen. In dit rapport worden de voornaamste conclusies en aanbevelingen van de werkgroep gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de FIP (Federation International Pharmaceutique). De aanbevelingen uit dit rapport zijn overgenomen door de FIP en neergelegd in "FIP statement of policy on provisioning ships with medicines for their effective use." (zie externe link)
  Originele taal-2English
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit