Markers of left ventricular systolic dysfunction when left ventricular ejection fraction is normal

Jan F. Nauta, Xuanyi Jin, Yoran M. Hummel, Adriaan A. Voors*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1636-1638
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume20
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit