Marketing 2.020

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24-36
TijdschriftHolland Management Review
Volume2020
Nummer van het tijdschrift191
StatusPublished - 2020

Citeer dit