Marketing and econometrics: Editors' introduction

T Wansbeek*, M Wedel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-14
  Aantal pagina's14
  TijdschriftJournal of Econometrics
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit