Marketing: art or science?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's8
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume84
StatusPublished - 1999

Citeer dit