Marktonderzoek Private Lease

N. Hoefsloot, P. Risseeuw, L. Tilburgs, Carien de Jager, I&O Research

OnderzoeksoutputProfessional

47 Downloads (Pure)

Samenvatting

De hoofdvraag luidt: ‘Welke aspecten kenmerken de markt van private lease?’ Deze
vraag is door het Ministerie van Financiën verbijzonderd in de vier deelvragen:
1. Hoe is private lease (wettelijk) geregeld?
2. Hoe ziet de aanbodzijde van de markt van private lease eruit?
3. Hoe ziet de vraagkant van de markt van private lease eruit?
4. Hoe verhoudt private lease zich tot de schuldenproblematiek?
Originele taal-2Dutch
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Financiën/Ministry of Finance
Aantal pagina's79
StatusPublished - 4-jun.-2021

Citeer dit