Marktwerking in de zorg: budgettering in roerige tijden

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)493-505
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume84
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2010

Citeer dit