Massage is niet effectief voor chronische lagerugpijn

Nynke D. Scherpbier-de Haan*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageMassage is not effective for chronic low back pain
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1947
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume155
Nummer van het tijdschrift43
StatusPublished - 29-okt.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit