Massive B-Cell Infiltration and Organization Into Artery Tertiary Lymphoid Organs in the Aorta of Large Vessel Giant Cell Arteritis

Jacoba C. Graver*, Annemieke M. H. Boots, Erlin A. Haacke, Arjan Diepstra, Elisabeth Brouwer, Maria Sandovici

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
402 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Massive B-Cell Infiltration and Organization Into Artery Tertiary Lymphoid Organs in the Aorta of Large Vessel Giant Cell Arteritis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Keyphrases