Massive osteolysis of the skull and its therapeutic implications: a case report

C. Bouwsma*, G. Go, Arend Panders, C. Schoots, L Vencken

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)279-281
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - feb.-1989

  Citeer dit