Mastering data pre-processing for accurate quantitative molecular profiling with liquid chromatography coupled to mass spectrometry

Vertaalde titel van de bijdrage: Mastering van data voorverwerking voor nauwkeurige kwantitatieve moleculaire profilering met vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie

Vikram Mitra

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

985 Downloads (Pure)

Samenvatting

Identificatie van verstoringen in biologische systemen is de hoeksteen van biomedisch onderzoek. Het meten van veranderingen op het moleculaire niveau heeft het mogelijk gemaakt biomedisch onderzoek te begrijpen van belangrijke fysiologische en moleculaire mechanismen in levende systemen. Proteomics laat de analyse van deze systeemniveau moleculaire veranderingen en interacties toe in complexe biologische monsters. Gegevensafhankelijke acquisitie (DDA) is de meest gebruikte aanpak voor het uitgebreide profileren van eiwitten en metaboliet in bottom-up proteomics experimenten die zijn verkregen met behulp van LC-MS / MS. Dit proefschrift beschrijft nieuwe kwaliteitsbeoordelingsmethoden die gebruikt worden om orthogonaliteit te bestuderen in het retentietijddomein (scheidingsdimensie) en vitale pre-analytische factoren die de ionenintensiteit (uitleesdimensie) van LC-MS / MS datasets beïnvloeden. Dus volgende opmerkingen vormen de hoofddoelen van het proefschrift -
- Samenvatting van diverse gegevensvoorbereidende stappen die betrokken zijn bij de behandeling van labelvrije LC-MS (/ MS) datasets, verkregen voor een typisch proteomics experiment.
- Beschrijf het MS1-stadium van een LC-MS (/ MS) dataset als tweede-orde tensor (driedimensionale data). Bespreek verschillende fysio-chemische oorsprong en effecten van
Orthogonaliteit in de twee scheidingsafmetingen (m / z en retentietijd) en uitlezing
Dimensie (ionintensiteit).
- Presentatie van een kwaliteitsbeoordelingsbenadering, die orthogonaliteit in de retentietijddimensie voor een paar LC-MS (/ MS) chromatogrammen evalueert na correctie
Van monotone verschuivingen.
- Propositie van een methode om ongeëvenaarde spectra te annoteren op basis van het begrip "identificatieoverdracht" na correctie van monotone verschuivingen tussen datasets en
Beoordeel de FDR geassocieerd met bijpassende functies op basis van retentietijd en m / z-coördinaten tussen datasets.
- Toepassing van Anova-Simultaneous Component Analysis (ASCA) om te bepalen welke pre-analytische factoren het ionintensiteitsdomein van LC-MS-eigenschappen beïnvloeden.
Vertaalde titel van de bijdrageMastering van data voorverwerking voor nauwkeurige kwantitatieve moleculaire profilering met vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Horvatovich, Peter, Supervisor
  • Bischoff, Rainer, Supervisor
  • Smilde, Age, Supervisor
Datum van toekenning3-jul.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9834-1
Elektronische ISBN's978-90-367-9833-4
StatusPublished - 2017

Citeer dit