Mastering (with) a handicap: the development of task-attitudes in physically handicapped children

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

2286 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Geert ,van, Paul, Supervisor
Datum van toekenning20-feb.-1992
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1992

Citeer dit