Mastering (with) a handicap: the development of task-attitudes in physically handicapped children

Onderzoeksoutput

2222 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van Geert, Paul, Supervisor
Datum van toekenning20-feb-1992
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1992

Citeer dit